(Odstąpienie od umowy sprzedaży)
Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy, odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument składa, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza /zwrotu/, stanowiącego załącznik dostępny na stronie internetowej sklepu on-line.

Formularz zwrotu do pobrania

Zwracany produkt należy odesłać na adres:
Łukasz Skoniecki
Ul. Leśna 13a
05-200 Wołomin

Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) w oryginalnym opakowaniu nie oklejonym taśmą. Obuwie nie może posiadać żadnych zagnieceń.  W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów na własny koszt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Niedostosowanie się do w/w warunków może być podstawą do nieuwzględnienia zwrotu.

Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu.

Zwrotowi podlega jedynie kwota obejmująca cenę za towar.
Zwrot przez Zamawiającego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przez Sprzedawcę przyjęty.

W przypadku nie przyjęcia zwrotu z powodu nie spełnienia wymagań Regulaminu, osoba zwracająca towar zostanie poinformowana na wskazany adres e-mail o odrzuceniu, a towar zostanie odesłany na jej koszt.

 

Wymiany

W razie gdyby zamówiony rozmiar okazał się nie odpowiedni  istnieje możliwość wymiany na inny. Warunkiem jest oczywiście nieużywany, nienaruszony stan butów w oryginalnym pudełku (nie oklejony taśmą). Obuwie nie może posiadać zagnieceń. Klient odsyła towar na własny koszt wraz z formularzem wymiany na adres:

Łukasz Skoniecki

ul. Leśna 13a

05-200 Wołomin

Formularz wymiany do pobrania


MARKI