Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu, którego wzór można pobrać na stronie internetowej sklepu

Formularz reklamacyjny do pobrania

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru na adres:

Łukasz Skoniecki
Ul. Leśna 13a
05-200 Wołomin

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną ukrytą zmniejszającą jego wartość lub użyteczność. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne ukryte, które powstały po wydaniu Produktu Zamawiającemu.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 27 lipca z 2002 roku o szczególnych  warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu.

Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady Produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia nieodpłatnej naprawy, jeżeli gwarantuje ona pełne przywrócenie zareklamowanemu Produktowi należytych właściwości użytkowych.

W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany wyżej. Reklamacje nie zawierające protokołu nie będą rozpatrywane.

O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, osoba reklamująca zostanie poinformowana drogą mailową.

Koszt przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający. W przypadku gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci uzasadnione koszty przesyłki zareklamowanego Produktu poniesione przez Zamawiającego.

Przesyłki z reklamowanym Produktem przesłane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ:

  • naturalne zużywanie się obuwia;
  • subiektywne poczucie niewygody obuwia;
  • obuwie użytkowane w niewłaściwy sposób, niezgodny z jego przeznaczeniem lub niewłaściwe pielęgnowanie;
  • obuwie z wadami jawnymi, widocznymi w dniu zakupu;
  • obuwie z uszkodzeniami mechanicznymi (obicia, otarcia, rozerwania, niewłaściwe dopasowanie obuwia do stopy);
  • obuwie z plamami powstałymi na skutek przemoczenia;
  • uszkodzenia powłoki lakierniczej lub obleczenia obcasów;
  • odbarwianie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór naturalnych;
  • systemy pneumatyczne oraz elementy ozdobne, w tym guziki i sprzączki.

MARKI